Kdy se bismut rozpadne?

- Komerční sdělení -brilantní

Kdysi byl bismut považován za nejtěžší stabilní izotop, který v přírodě existuje, ale experimenty provedené v roce 2002 ukázaly, že bismut-209 je nestabilní a rozpadá se na thallium-205 rozpadem alfa. Poločas rozpadu bismutu-209 je zhruba 19 000 000 000 000 000 000 000 let.

Bismut krystalický, křehký kov, který se brání zmagnetování a je odpuzován magnetickým polem. Na kov má také neobvykle vysoký elektrický odpor. Jeho tepelná vodivost je nižší než u jiných kovů kromě rtuti a má neobvyklou vlastnost, že se podobně jako voda při mrznutí rozpíná. Je považován za stabilní prvek.

Ačkoli je ve skutečnosti radioaktivní, má extrémně nízkou rychlost rozpadu s poločasem rozpadu více než miliardkrát delším, než je odhadované stáří vesmíru. Bismut byl jedním z prvních objevených kovů, ačkoli je často zaměňován s olovem nebo cínem, s nimiž má podobné fyzikální vlastnosti. Díky nízkému bodu tání, který se pohybuje těsně nad 271 stupni Celsia, lze krystaly bizmutu pěstovat doma na sporáku. Používá se i k tvorbě stříbrných šperků, ale i zlatých šperků.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora