Borelióza – klasická a přírodní léčba

- Komerční sdělení -brilantní

V předchozích letech se s diagnózou Lymská borelióza potkáváme čím dál častěji. Dokonce tuto nemoc už nepřenáší jen nakažená klíšťata, ale už i jiný hmyz. Projevy nákazy tímto onemocněním bývají silnější, léčba dlouhodobá s neuspokojivými výsledky.

Co to je Lymská borelióza

Lymská borelióza je onemocnění, jenž je způsobeno nejméně třemi druhy bakterií Borrelia. Toto onemocnění se objevuje zejména v severní Americe a Evropě. Bakterie přežívají v krvi drobných zvířat. Zejména se jedná o myši, hraboše, zajíce, veverky, krtky, ale i vysokou lesní zvěř.

Hlavním přenašečem boreliózy jsou klíšťata. Přenašeči, ale ne tak častí, jsou komáři, ovádi, blechy a mouchy.

Příznaky a průběh boreliózy se rozdělují do tří stádií. Toto dělení je jen obecné, protože se mohou současně objevit příznaky všech stádií zároveň.

První stádium boreliózy

Zarudnutí na kůži, často s vyblednutím, které může vycházet ze středu směrem od místa vpichu. Dalším symptomem může být zvětšení okolních lymfatických uzlin. Toto zarudnutí vzniká v průměru po týdnu od přisátí klíštěte.

Druhé stádium boreliózy

Začíná obvykle za 2 až 12 týdnů po přisátí klíštěte, přetrvá několik týdnů a ztratí se obvykle do tří měsíců po nákaze. Může se projevit jako neuroborelióza. Jejími příznaky mohou být dosti proměnlivé bolesti po celém těle, bolesti hlavy, periferní obrna nejčastěji lícního nervu, zánět mozkových blan a mozku. Ve druhém stádiu se často objevují bolesti kloubů a svalů. Nejčastěji zasaženými klouby bývají kolena.

Třetí stádium boreliózy

Začíná měsíce až roky po nakažení. Nejčastějšími příznaky bývají záněty mozku a míchy. Občas tento stav může působit jako příznaky roztroušené sklerózy. Vyskytují se chronické bolesti, hlavně velkých kloubů a chronická únava.

Diagnóza lymské boreliózy se určuje podle přítomnosti klinických příznaků, potvrzuje se serologickým vyšetřením krve, v případě neurologických projevů vyšetřením mozkomíšního moku, při postižení kloubů i vyšetřením tekutiny z kloubu

Základem je správná diagnóza a pak léčba

Podstatou úspěšné léčby je dobrá diagnostika, především správný typ laboratorního vyšetření a v raném stádiu nemoci podávání vhodných antibiotik. Dlouhodobé podávání antibiotik nemá žádaný efekt a může mít na organismus spíše opačný efekt. V dalších stádiích boreliózy přichází na řadu spíše přírodní léčba či tvz. symptomatická léčba, neboli léčba příznaků. 

Pro pokračování článku jsem si vypůjčila velmi poutavý text Václava Pergla, který vyšel v  Právu, jenž se opírá o odborné informace MUDr. Martina Jana Stránského, který je Assistant Clinical Professor v neurologii na lékařské fakultě Yale School of Medicine, jež poprvé pojmenovala LB, a MUDr. Petra Smejkala, primáře Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

(citace)…U mnoha lékařů se pacienti setkávají s neindikovanou léčbou, která je jim podaná na základě pravidla „my to tady takhle děláme“. To všechno v době, kdy je moderní medicína založena na jasných důkazech, vycházejících z velkých, statisticky věrohodných studií, které se konají a ověřují na více než jednom pracovišti.

Léčit více než 21 dní pro jakýkoliv symptom „pokročilejší“ boreliózy není vědecky potvrzené jako účinnější.

Říká se tomu „evidence-based-medicine“, tedy medicína založená na důkazech, nikoliv na místní zkušenosti lékaře. Pro lékaře nestačí si něco myslet, dnes by to měl vědět.

Příliš mnoho antibiotik

Různí lékaři předepisují antibiotika proti borelióze odlišně – na pár dní až na měsíc nebo i více. Faktem zůstává, že žádná důvěryhodná studie dosud neprokázala, že terapie delší, než 14 dní má větší účinek na eliminaci borelií v časné fázi.

Nesourodost léčby se navíc rozšiřuje při léčbě tzv. pokročilé boreliózy. Léčit více než 21 dní pro jakýkoliv příznak „pokročilejší“ boreliozy není vědecky ověřené jako účinnější. Problém však netkví jen v neefektivitě. Lékař navíc také vystavuje pacienta rizikům důsledků dlouhodobé antibiotické léčby, jako jsou záněty střev nebo rezistence bakterií k antibiotikům.

Občas se s infekcí zaměňuje i tzv. post-boreliový syndrom či „chronická borelióza“. K jeho projevům patří například bolesti hlavy či svalstva, občasné bolesti kloubů a deprese. Tyto obtíže však nejsou přímé následky boreliozy, ale nepřímé. Borelióza jen odstartovala různé protichůdné imunologické nebo psychické reakce v organismu, ale sama od sebe reálně dále nákazu nezpůsobuje.

Tím by se také měla řídit léčba: podle charakteru problémů jsou podávány například protizánětlivé léky, antidepresiva či pacient dochází na fyzioterapii.

Světové studie potvrdily, že antibiotika nemají žádný věrohodný význam pro léčbu post-boreliového syndromu. Navzdory těmto faktům je pozoruhodné, že organizace, jako je Mezinárodní společnost pro boreliozu a přidružené nemoci (ILAS), podléhají hříchu upřednostňování představ nad fakty, když na jedné straně navrhují pro takové symptomy antibiotickou léčbu „v zájmu pacienta“, ale ve stejné větě dodají, že si tato možnost „zaslouží další studie“.

Pozitivní protilátky nemusí nic znamenat

O studiích, které neúčinnost antibiotik už definitivně potvrdily, patrně nevědí. To je škoda, protože takové organizace mohou posloužit jako přísun věrohodných informací pro naše lékaře. Další problém je měření protilátek Lymské boreliózy a jejich následné hodnocení.

Zaprvé, protilátky k Lymské borelióze se promění v pozitivní nejdříve tak za měsíc po kontaktu s infikovaným klíštětem.

Zadruhé, v určitých regionech má až 25 procent populace pozitivní protilátky, jelikož se s boreliozou setkalo, aniž by o tom vědělo. Čili pozitivní test nemusí mít žádný význam. Mnohem důležitější je, že jakékoliv protilátky proti borelióze mohou navíc zůstat zvýšené do konce života, a to i u zdárně vyléčených pacientů.

Z toho důvodu měření a hlavně interpretace protilátek proti borelióze náleží pouze kvalifikovanému odborníkovi, který má s touto nemocí praxi. Lékař by měl léčit pacienta, ne jeho laboratorní hodnoty.

Problém s laboratoří

Celý problém navíc ztěžují laboratoře samotné. Často totiž nepoužívají standardizované metody měření protilátek k infekcím. Výsledek se tak mění podle toho, která laboratoř test prováděla. Tam, kde s boreliozou již mají zkušenosti, si všechny pozitivní výsledky ještě nechávají prověřit testem Western blot. Ten teprve potvrdí, že jde skutečně o ty pravé protilátky.

Aby toho nebylo málo, určité laboratoře si zvykly pod výsledkem měření protilátek vytisknout i klinické hodnocení, v němž například tvrdí, že „výsledek ukazuje na akutní infekci“. Na toto tvrzení pak upozorňují pacienti a nezkušený lékař se tím nechá zmást. Interpretace laboratorních výsledků musí provádět pouze zkušený lékař, který hodnotí výsledky v souvislosti se skutečným klinickým stavem pacienta.

Důvodem, proč lékaři u nás časem přehlížejí tyto obecně platné informace, je, že je nic nenutí, aby léčili „moderně“. Neexistuje zde totiž žádná kontrola ani postih, jestliže se neřídí výsledky nejnovějších studií.

Čili praktikují stylem, na který jsou zvyklí – častokrát takovým, který je stejný od doby jejich promoce. To je v jiných zemích nepředstavitelné, lékaři musí dokládat dostačující počet hodin pravidelného „dovzdělávání“, včetně toho, že si musí každých deset let obnovovat atestační zkoušku, která reflektuje moderní praxi. ( konec citace)

Co z toho vyplývá?

Podstatou úspěšné léčby je správné laboratorní vyšetření a jeho kvalitní interpretace. Antibiotika účinkují jen v časné fázi nemoci, další a dlouhodobé podávání je pro pacienta spíše zatěžující.

Ve stadiu tzv. post-boreliového syndromu či „chronické boreliózy“, které se projevují třeba bolestmi hlavy, bolestmi svalů, kloubů, šlach, chronickou únavou přichází na řadu přírodní léčba, která dokáže správnými postupy podpořit funkci přirozeného imunitního systému organismu, a tím přirozeným způsobem „bojovat“ proti tomuto zákeřnému onemocnění a jeho příznakům.

Zvolte si vhodný preparát sami nebo nás kontaktujte. Rádi vám doporučíme byliny a houby právě pro vás.  poradna@serafinbyliny.cz

Zajímejte se o své tělo a jeho zprávy. Zajímejte se i o léčbu, kterou vám lékař navrhuje a ptejte se proč. Je to vaše tělo a vaše zdraví

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora