Rozvoji kritického myšlení dětí pomůže i zážitkové vzdělávání

- Komerční sdělení -brilantní

Alespoň základy vědeckého myšlení jsou nezbytné pro pochopení moderních technologií, dělání informovaných rozhodnutí o zdraví, ale i při filtrování různých bombastických zpráv či přímo dezinformací, kterými nás zaplavují média a sociální sítě

Jak u dětí rozvíjet kritické myšlení?
S vyučováním přírodních věd na základních školách od příštího roku učitelům pomůže systémový program pro komplexní poznání a kritické myšlení formou zážitkového vzdělávání. Ústavy Slovenské akademie věd (SAV) pro žáky a učitele připraví vybavení na pokusy, metodické pomůcky či interaktivní aplikaci.

SAV s podporou resortu školství nastartovala Systémový program pro komplexní poznání a kritické myšlení formou zážitkového vzdělávání. Cílem programu je v přímé spolupráci s učiteli základních škol zatraktivnit obsah vyučování přírodovědných předmětů pomocí zážitkového vyučování a zároveň tím rozvinout kritické myšlení a tvořivost žáků.

„Věda je jedním z hlavních pilířů každé rozvinuté společnosti, protože objevování zákonitostí v přírodě a společenském chování představuje to, co žene lidstvo vpřed k poznání. Alespoň základy vědeckého myšlení jsou nezbytné pro pochopení moderních technologií, dělání informovaných rozhodnutí o zdraví, ale i při filtrování různých bombastických zpráv či přímo dezinformací, kterými nás zaplavují média a sociální sítě,“ uvedli předkladatelé a řešitelé projektu Miroslav Ferko, Martin Nosko, Vladimíra Kurincová Čavojová, Pavel Farkaš a Alena Opálková Šišková. Jak dodali, ačkoli má projekt za cíl zvýšit zájem mladých lidí o vědu, není určen jen pro malé procento nadaných žáků. Cílovým vzorkem jsou všichni žáci bez ohledu na to, zda se později rozhodnou vědu studovat nebo ne.

\“Hlavním cílem je rozvinout kritické myšlení a tvořivost žáků právě prostřednictvím zaměření na vědecké myšlení, praktické experimentování, porozumění toho, jak poznání vzniká a uvědomění si praktické aplikace vědy k řešení každodenních problémů,\“ uvedli předkladatelé projektu.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora